Xhirollogaria në Kosovë

Shoqëria „Lëvizja“
Andrea Bogdani Nr. 8
Prishtinë
Kosovë

IBAN: XK051300001002410019

Bank Details

Beneficiary Bank:

BIC: BPBXXKPR

Bakna për Biznes sh.a.

UÇK no. 153

10000 Prishtina

Kosovo