Themelohet dega e Shoqatës „Lëvizja“ në Gjermani

Ky është Këshilli i Përkohshëm Drejtues i Shoqatës „Lëvizja“
2. August 2015
Themelohet dega e shoqatës „Lëvizja“ në Zvicër
20. Dezember 2015

Njoftim për Opinion

Düsseldorf, 13 dhjetor 2015
Sot në Dyseldorf të Gjermanisë, në prani të shumë ish veprimtarëve të Lëvizjes Popullore të Kosovës, u themeua dega e shoqatës „Lëvizja“ në Gjermani.
Pas një diskutimi të gjatë e të shtruar, u mor përsipër që të themelohet Këshilli i Përkohshëm Drejtues i cili do të udhëheqë shoqatën deri në mbajtjen e Kuvendit të parë zgjedhor.
Koordinator i degës në Gjermani u caktua Avdyl Hima
Shoqata „Lëvizja“
E-Mail: info@levizja.org