Këshilli Drejtues

Kryesia e Shoqatës „Lëvizja“:

Kryetar:Xhevat Bislimi
Nënkryetarë: Adnan Asllani dhe Fatmir Limani
Sekretar: Fatmir Arifi
Anëtarë të Kryesisë:
Afërdita Dervishi
Agush Buja
Dilaver Goxhaj
Emrush Xhemajli
Nexhat Maliqi
Rexhë Ibërdemaj
Sadri Ramabaja
Shaqir Shaqiri
Shefit Xhaferi
Tahir Hani
Zija Jakupi

Këshilli Drejtues i Shoqatës „Lëvizja“:

 1. Abaz Pllana
 2. Abudllah Abdullahu
 3. Adnan Asllani
 4. Afërdita Dervishi
 5. Agim Shillova
 6. Agush Buja
 7. Arben Krasniqi
 8. Bajram Ajeti
 9. Bardhyl Mahmuti
 10. Bashkim Osmani
 11. Bedri Islami
 12. Dervish Çadraku
 13. Dilaver Goxhaj
 14. Emrush Xhemajli
 15. Fatmir Arifi
 16. Fatmir Limani
 17. Fazli Veliu
 18. Hydajet Hyseni
 19. Ibrahim Xhemajli
 20. Isak Bajrami
 21. Isuf Sherifi
 22. Lindita Haxhiu
 23. Mustafë Shaqiri
 24. Naim Zhitia
 25. Nexhat Maliqi
 26. Rexhë Ibërdemaj
 27. Sadik Tolaj
 28. Sadri Ramabaja
 29. Shaqir Shaqiri
 30. Shefit Xhaferi
 31. Tahir Hani
 32. Xhevat Bislimi
 33. Zija Jakupi