Ky është Këshilli i Përkohshëm Drejtues i Shoqatës „Lëvizja“