Fotogaleri nga Kuvendi Zgjedhor i Degës në Zvicër

U mbajt Kuvendi i Parë Zgjedhor i Degës së Shoqatës „LËVIZJA“ në Zvicër
19. Juni 2016
Deklaratë e Kuvendit të Parë Zgjedhor të shoqatës “Lëvizja”
2. August 2016