Deklaratë e Kuvendit të Parë Zgjedhor të shoqatës „Lëvizja“

Fotogaleri nga Kuvendi Zgjedhor i Degës në Zvicër
19. Juni 2016
U ZGJODH KRYESIA E SHOQATËS „LËVIZJA“
4. Oktober 2016

Shoqata „LËVIZJA“

 

D E K L A R A T Ë

 

Sot në Prishtinë, në lokalet e Institutit Albanologjik të Prishtinës, zhvilloi punimet Kuvendi i Parë Zgjedhor i Shoqatës „LËVIZJA“.

Në një atmosferë konstruktive, të debatit përmbajtësor, Kuvendi i zhvilloi punimet në prezencë të 101 delegatëve nga të gjitha trevat shqiptare si dhe nga mërgata.

Kuvendi i Parë Zgjedhor i Shoqatës „LËVIZJA“ zgjodhi Këshillin Drejtues prej 35 anëtarëve.

Kuvendi i Parë Zgjedhor i Shoqatës „LËVIZJA“ e miratoi, në parim, projekt-statutin dhe autorizoi Këshillin Drejtues që të harmonizojë atë në përputhje me vërejtjet dhe propozimet e bëra në Kuvend.

Kuvendi i parë Zgjedhor i Shoqatës „LËVIZJA“ i dha mbështetje të plotë Deklaratës së Kuvendit Themelues në Prishtinë të datës 1 gusht 2015.

Kuvendi i Parë Zgjedhor i Shoqatës „LËVIZJA“ fton të gjithë ish-anëtarët e simpatizantët e LPK-së, të Fondit „Vendlindja Thërret“, „Zëri i Atdheut“, „Liria Kombëtare“, dhe pjestarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ushtrisë Çlirimtare të Preshevës Medvegjës e Bujanocit dhe Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, si dhe të ish organizimeve tjera të fshehta çlirimtare që ti bashkohen Shoqatës „LËVIZJA“.

Shoqata „LËVIZJA“ do të jetë e hapur për të gjithë ata bashkëveprimtarë që janë të gatshëm të japin kontributin e tyre në kuadër të Shoqatës „LËVIZJA“.

Prishtinë, 31 korrik 2016